Hvad er livets grænse?

Dato: 6/10-2022
Tid: 19.00-21.30
Sted: info følger
Adresse: info følger
Tema: Hvad er livets grænser?
Oplægsholdere: Hanne Dahl og Bennedict Kjærgaard.
Tilmelding: kirdith@gmail.com
Pris: gratis

Kl. 19.00:
Velkomst ved arrangørerne samt præsentation af tema.

Kl. 19.10:
Første oplæg. 

Kl. 19.40:
Kort pause.

Kl. 19.45:
Andet oplæg.

Kl. 20.15:
Servering og salonsamtale ved bordene.

Kl. 19.30:
Opsummering af samtalen ved bordene og afrunding ved arrangørerne.

Hanne Dahl
er cand. theol. og sognepræst i Budolfi, Aalborg Domkirke

Bennedict Kjærgaard
er Dr. med., overlæge ved hjerte-lungekirugisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, og lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU.